Strešné svetlíky -úspory nákladov na kúrenie

Použitím komôrkových polykarbonátových dosiek sa dosiahnu podstatné úspory v spotrebe tepla znížením tepelných strát ( zvlášť v porovnaní so stávajúcimi konštrukciami, kde je väčšinou používané drôtosklo ).

Zo vzorcov pre výpočet tepelných strát vyplýva, že ich hodnotu je možné ovplyvniť:

  • plochou presklenia - to znamená voľbou tvaru svetlíka - napr. pre šírku svetlíka 3 m na 1 bm dĺžky :
    • oblúkový svetlík s pomerom výšky k šírke v/š = 1:5 S = 3,31 m2
    • oblúkový svetlík s pomerom výšky k šírke v/š = 1:7 S = 3,16 m2
    • sedlový svetlík s vrcholovým uhlom 90° S = 4,24 m2


voľbou vhodného presklievacieho materiálu podľa prestupu tepla K ( W.m-2.K-1 ) napr. pre plochu presklenia 100 m2, DT = 32 (pre tvn = 20 °C a tvo = -12 °C) a Makrolon SDP8 (K1 = 3,3) a Makrolon S3P16 ( K2= 2,4 ) je zníženie tepelných strát DQ = 100 . ( 3,3 - 2,4)  . 32 = 2880 W. Pre voľbu presklievacieho materiálu je nutná ekonomická úvaha, keď sa okrem posúdenia tepelných strát uvažuje aj s cenou presklievacieho materiálu. Obmedzujúcim faktorom je povolený polomer ohybu presklievacieho materiálu ( pre dané v/š a šírku svetlíka)  - odporúčame konzultovať s naším technikom.

  • zmenou hodnoty rozdielu teplôt medzi vonkajším a zastrešeným priestorom, ktorú je možné ovplyvniť len úpravou režimu vykurovania . Na tento parameter nemá voľba typu svetlíka a jeho presklenia žiadny vplyv.

Po návrhu typu svetlíka a voľbe presklievacieho materiálu je možné vypočítať tepelnú stratu presklením za vykurovaciu sezónu ev. úsporu paliva za vykurovaciu sezónu.


Poznámka: Okrem priamej úspory paliva dôjde i k zníženiu nákladov u poplatkov za znečisťovanie životného prostredia emisiami a u vykurovania tuhými palivami aj za skládkovanie  popolčeka.

Úspory nákladov na osvetlenie:

Inštaláciou svetlíka Makrotherm dôjde aj k zlepšeniu presvetlenia zastrešeného priestoru. Pri použití presklievacieho materiálu s mliečnym sfarbením (odtieň White) sa dosiahne lepšie rozptýlenie svetla, zabráni sa oslňovaniu a poklesne prehrievanie vnútorného priestoru vplyvom slnečného žiarenia.

Úspory nákladov na údržbu:

Hliníková konštrukcia je v bežnej prevádzke prakticky bezúdržbová ( pri oceľových konštrukciách sú najpodstatnejšou zložkou náklady na nátery ). Presklenie PC doskami je u oblúkových svetlíkov s pomerom v/š = 1:5 ev. iných svetlíkov so zodpovedajúcim sklonom tzv. samočistiace ( bežné nečistoty spláchne dážď ).
Významné je aj zníženie nákladov na opravy poškodeného presklenia, vzhľadom k tomu, že polykarbonátové dosky sú prakticky nerozbitné.

Úspory nákladov pri výstavbe:

Vzhľadom k používaným materiálom ( hliník, polykarbonát ) s nízkou mernou hmotnosťou a optimálnej konštrukcii svetlíkov Makrotherm je celková hmotnosť kompletného výrobku ďaleko nižšia než u klasických oceľových konštrukcií presklených drôtosklom. Z toho vyplýva menšie zaťaženie strešného plášťa a tým aj zníženie nákladov na konštrukciu strechy.

 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 5430 771
Fax.: +421 46 5420 240
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakt:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk