Strešné svetlíky - stavebná príprava

Svetlíková obruba:

 • materiál - oceľ, betón, drevo
 • výška nad dokončeným strešným plášťom (vrátane tepelnej izolácie a hydroizolácie) min. 200 mm (podľa ČSN 73 1901 čl. 108, ev. ČSN 74 6350 čl. 59)
 • šírka min. 80 mm pre systémy MAKROTHERM 035 a 055, min.100 mm pre MAKROTHERM 070
 • tolerancia šírky a dĺžky +-10 mm, uhlopriečky +-15 mm
 • nutné dodržať rovinu vrchnej plochy obruby
 • u oceľových obrúb musí byť zabránené styku s hliníkovými časťami svetlíka (zabránenie vzniku elektrochemickej korózie)
 • okolie obruby sa odporúča navrhnúť so sklonom najmenej 3° (ČSN 73 1901, čl. 109)
 • pochôdzny strešný plášť

Prevádzka a údržba:

 • kontrola napnutia líšt 1x ročne po zimnej sezóne
 • umývanie presklenia bežnými prostriedkami podľa potreby (u oblúkových svetlíkov s pomerom v/š = 1:5 a nižším ev. u ostaných konštrukcií so zodpovedajúcim spádom má presklievací materiál tzv. samočistiacu schopnosť)
 • pokiaľ sa budú v blízkosti inštalovaného svetlíku vykonávať akékoľvek práce, musí byť konštrukcia a presklenie chránené zodpovedajúcim spôsobom proti poškodeniu alebo znečisteniu

Predmontážna príprava:

 • svetlíková obruba musí byť stavebne dokončená vrátane tepelnej izolácie, hydroizolácie a prípadného oplechovania
 • u prístreškov kotvených na čapy musí byť dokončená oceľová konštrukcia a osadené pätky (vrátane náterov)
 • u presklených stien musia byť dokončené omietky a osadené prvky pre kotvenie nosnej konštrukcie
 • musí byť umožnený bezpečný prístup do montážneho priestoru ako pre transport materiálu, tak pre vlastnú montáž
 • k montážnemu miestu musí byť zaistený prívod el. energie 230 V (min. 2 zásuvky)
 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 5430 771
Fax.: +421 46 5420 240
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakt:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk