Strešné svetlíky - projekcia

V tejto časti sú zhrnuté základné zásady pre navrhovanie typických konštrukcií s použitím systému Makrotherm®.

  • Dĺžka svetlíkov pevných sa navrhuje podľa šírky použitého presklievacieho materiálu s ohľadom na minimálny odpad. Pri rekonštrukciách, kde je dĺžka svetlíku daná šírkou jestvujúceho otvoru, sa osová vzdialenosť nosných profilov (oblúkov) upraví podľa uvedených kritérií s tým, že prednostne sa upravuje vzdialenosť čiel (zmenšením kóty Y), prípadne sa zmenší dĺžka X pri čo najmenšom počte pevných polí. Pri svetlíkoch s ventiláciami odporúčame konzultáciu s našimi technikmi.
  • Dĺžka presklených stien sa navrhuje podľa obdobných podmienok ako u svetlíkov.
  • Šírka svetlíkov pevných sa navrhuje podľa dĺžky použitého presklievacieho materiálu s ohľadom na minimálny odpad.
  • Výška presklených stien vychádza optimálne z modulov 1500, 3000, 3500, 4500 a 6000 mm ev. z násobkov alebo súčtov uvedených rozmerov.

Pre návrh presklenia sú rozhodujúce parametre:

  • požiadavka na tepelnú izoláciu (čo najmenší prestup tepla) = voľba hrúbky presklievacieho materiálu (s ohľadom na minimálny polomer ohybu presklievacieho materiálu)
  • rozptýlenie svetla v zastrešenom priestore ev. požiadavka architekta = voľba farebného prevedenia presklenia (u polykarbonátových dosiek číry, mliečny, bronz)
  • zabránenie kondenzácie vzdušnej vlhkosti (tvorba kvapiek) na vnútornej strane presklenia =  úprava NoDrop
  • zvukový útlm
  • nároky na údržbu = voľba druhu materiálu (polykarbonát, plexiglas ...) - podľa katalógových listov dodávateľa
 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 5430 771
Fax.: +421 46 5420 240
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakt:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk