Strešné svetlíky - konštrukčný systém

Celohliníkový konštrukčný presklievací systém Makrotherm® bol vyvinutý v spoločnosti Zenit s.r.o. v Prahe v  roku 1996. Tvorí ho typový rad MAKROTHERM 035, MAKROTHERM 055, MAKROTHERM 070 z ktorého je možné vytvárať v závislosti na predpokladanom zaťažení konštrukcie ( klimatické pomery ) optimálne výrobky. Hliníkové profily sú vyrábané v Českej republike podľa ISO 9002, tesniaci materiál pre beztmelové zasklievanie je vyrábaný na Slovensku a presklievacie materiály sú z dovozu z krajín EÚ, ako spojovací materiál sú používané nerezové skrutky.

Systém je určený pre:

  • oblúkové svetlíky pásové, priemyselné haly, sklady, nákupné strediská, školy, športové haly, výstavné pavilóny ...
  • oblúkové prístrešky nástupíšť, zastávky, parkoviská, čerpacie stanice, tribúny štadiónov, špedičné priestranstvá ...
  • zvislé steny, protihlukové steny, výplne stavebných otvorov ...
  • oceľovo-hliníkové konštrukcie, kde je nosná konštrukcia tvorená oceľovými profilmi a pre uloženie presklievacieho materiálu sú používané hliníkové prvky systému Makrotherm®
  • presklievanie svetlíkov, keď je zachovaná pôvodná nosná konštrukcia pri nahradení drôtoskla polykarbonátovými presklievacími doskami, sa použijú ako upevňovací prvok prítlačné lišty systému Makrotherm®


Variabilita systému umožňuje vytvárať ďalšie konštrukcie kombináciou oblúkových a rovných dielov, prieniky i zalomenia ( v horizontálnom i vertikálnom smere ).

 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 5430 771
Fax.: +421 46 5420 240
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakt:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk