Strešné svetlíky - dodávateľské a obchodné údaje

Dovozy:

 • všetky hliníkové profily sú vyrábané v Českej republike
 • štandardne dodávané presklenie (polykarbonátové viackomôrkové dosky Makrolon) je dovážané zo SRN
 • tesniace profily sú vyrábané v Slovenskej republike

Cena:

 • záväzné cenové ponuky podľa zadaných požiadaviek zákazníka  poskytneme na vyžiadanie
 • pre spracovanie ponuky sú dôležité obdobné údaje ako pre objednávku svetlíka

Náležitosti objednávky:

 • presné vonkajšie rozmery obruby (dĺžka, šírka)
 • snehové a veterné pásmo alebo miesto realizácie
 • požiadavka na vetranie zastrešeného priestoru (počet, rozmer ev. umiestnenie ventilácií)
 • požadovaná hodnota prestupu tepla K (W.m-2.K-1) alebo hr. presklenia
 • farebný odtieň presklenia
 • povrchová úprava konštrukcie (štandardne prírodný hliník)
 • požadovaný termín dodávky
 • požiadavky na špeciálne vlastnosti presklenia (napr. IQ Relax, Heatstop, NoDrop atp.)

Dodacia lehota 2 až 8 týždňov podľa vyťaženia výroby.

Záručná doba:

 • kompletný svetlík štandardne 5 rokov
 • presklievací materiál podľa podmienok dodávateľa (napr. pre Makrolon je 10 rokov)

Dodacie podmienky:

 • dodávka formou stavebnice z naformátovaných dielov, súčasťou je montážny výkres
 • balenie podľa formy a zabezpečenia stavby na paletách alebo podľa dohody
 • doprava podľa dohody a uzatvorenej zmluvy
 • skladovanie v priestoroch zabezpečených proti poškodeniu alebo odcudzeniu materiálu, presklievacie dosky musia byť uložené v suchom a bezprašnom prostredí
 • termín a doba montáže podľa rozsahu zákazky na základe uzatvorenej ZOD
 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 5430 771
Fax.: +421 46 5420 240
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakt:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk