Strešné svetlíky certifikácia

Certifikácia jednotlivých prvkov:

  •     ČSN 42 4401 Zliatina hliníku tvarovaná, AlMgSi
  •     ČSN 42 7805 Profily z hliníku a zliatin hliníku lisované alebo ťahané
  •     ČSN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií
  •     ČSN 73 0851 Stanovenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií
  •     ČSN 73 1401 Navrhovanie oceľových konštrukcií
  •     ČSN 73 1590 Hliníkové konštrukcie, základné ustanovenia pre výpočet
  •     ČSN Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií
  •     EN 10002-1 Kovové materiály. Skúška ťahom. Časť 1: metóda skúšania


Systém akosti výrobcu zodpovedá technickej dokumentácii a zabezpečuje, aby výrobky uvádzané na trh zodpovedali technickej špecifikácii.

Systém kontroly výrobkov výrobcom zabezpečuje, aby výrobky uvádzané na trh zodpovedali technickej špecifikácii.

 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 5430 771
Fax.: +421 46 5420 240
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakt:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk