Kopule strešných svetlíkov Artus A 3000

Kopule sú vyrobené z akrylátového skla (PMMA) alebo z polykarbonátu (PC). Podľa tvaru delíme kopule na vypuklé a pyramidiálne. Štandardne sú kopule dodávane číre alebo opálové, v prevedení jedno, dvoj, trojvrstvé a štvorstvé.
Kopule ARTUS – A3000 z polykarbonátu so zavesenou sieťou sú atestované podľa ČSN 73086:1987: neodpadávajú a neodkvapávajú ako horiace ani nehoriace!

Jednotlivé vrstvy sú k sebe zlepené a utesnené silikónovým tmelom. K dodávaným manžetám sa kopule prichytávajú pomocou nerezových skrutiek, pričom vlastný spoj chráni plastová krytka. Kopule je možné dodávať samostatne bez spodných manžiet. Pri montáži samostatnej kopule na pôvodné obruby, alebo manžety je dôležité dodržiavať montážny návod priložený ku kopuli. Kopuly je možné dodať tiež v iných farebných odtieňoch

Typy kopúl

 

Kopula číraKopula opálKopula dymováKopula ihlanKopula kruhová
Kopula číra Kopula opál Kopula dymová Kopula ihlan Kopula kruhová

 

Nový materiál kopúl

Kopule vyrábané z materiálu IRR. Pri použití tohoto materiálu má kopula výborné termoodrazové vlastnosti, odráža až 2/3 dopadajúceho tepelného žiarenia, čím možno eliminovať prehrievanie priestorov budov v letných mesiacoch (bežná kopula odráža iba 1/3 tepelného žiarenia a ostatné 2/3 prijatého tepla ohrievajú interiér budovy).

 

 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 5430 771
Fax.: +421 46 5420 240
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakt:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk